piątek, 28 kwietnia 2017

Snujemy opowieści.

Mamy radość z uczestniczenia w specjalnych zajęciach " Mali Bajarze".

Podczas zajęć dzieci poznają w formie gier i zabaw narracyjnych podstawowe zasady tworzenia opowieści, reguły, które warto przestrzegać budując opowieść, różnice między historią pisaną, a mówioną, podstawowe wyznaczniki takich gatunków literackich jak bajka, legenda, gawęda i przypowieść. Dalszym etapem warsztatów będzie wykreowanie (na bazie stworzonych opowieści) fikcyjnych i baśniowych bohaterów osiedla w formie prostych, recyklingowych lalek. Dzieci stworzą biografię wymyślonych postaci, określą przestrzeń, w której mieszkają na osiedlu, jej specyficzne umiejętności i oddziaływanie na otoczenie.  Powstałe na zajęciach historie i dialogi zostaną nagrane i poddane transkrypcji, jako materiał do przewodnika-publikacji  i słuchowiska. Wykorzystanie na zajęciach prostych działań plastycznych (lalka) oraz teatralnych (improwizowane dialogi, budowanie postaci) pozwoli pobudzić wyobraźnię dzieci i wyzwoli w nich twórczą energię.Pierwsze spotkanie to była opowieść z nastrojową akordeonową muzyką. Dziś wymyślaliśmy historię i bohaterów. 

wtorek, 4 kwietnia 2017

Projekt Spod kleksa.

Projekt eTwinning ma się ku końcowi. Redakcja ma pełne ręce roboty. Dziś Iga i Maja ilustrowały utwory napisane przez naszych partnerów z projektu. Nagraliśmy jeden wierszyk w aplikacji fotobabble.